Hyfforddiant Goroesi Glaslencyndod

Darparwr y Cwrs: New Pathways

Nod

Mae glaslencyndod yn gyfnod o newid mewn datblygiad corfforol a seicolegol. Gall gyflwyno sialensiau a gwobrwyon i'r bobl ifanc eu hunain a'r sawl sydd yn gofalu amdanynt.

Nid oes cyrsiau ar yr amserlen i'w cynnal ar hyn o bryd

 

Prif Ddeilliannau Dysgu

Datblygu dealltwriaeth o nodweddion glaslencyndod

Ystyried yr effaith ar blant mewn gofal

Edrych ar ffyrdd o gynnal perthnasoedd positif a rheoli'r materion mwy heriol a all godi

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.