Hyfforddiant Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl (Plant a Phobl Ifanc)

Darparwr y Cwrs: Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys (PAVO)

Nod

Mae hyfforddiant Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl (MHFA) a Chymorth Cyntaf Iechyd Meddwl Ieuenctid (YMHFA) yn rhan o raglan hyfforddi ryngwladol a ddeilliodd o Awstralia ac yn gobeithio hyrwyddo dull cymorth cyntaf i'r sawl sy'n profi gofid.

Dyddiad Lleoliad Sesiwn
24 a 25 Ionawr 2017 Aberhonddu Trwy'r dydd

Prif Ddeilliannau Dysgu

Nod Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl (Cymru) yw helpu cyfranogwyr i:

  • Ddiogelu bywyd lle y gall unigolyn fod yn berygl i'w hunain neu eraill
  • Cynnig help i atal  problem iechyd meddwl rhag datblygu yn gyflwr mwy difrifol
  • Hyrwyddo adfer iechyd meddwl da
  • Cynnig cysur i unigolyn sy'n profi gofid meddwl

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.