Hyfforddiant Cyflwyno Gwybodaeth Anodd i Blant

Darparwr y Cwrs: Y Gymdeithas Maethu a Mabwysiadu (AFA Cymru)

Nod

Dyma weithdy sy'n canolbwyntio ar sut y gallwn gyflwyno gwybodaeth anodd i blant a phobl ifanc am eu gorffennol mewn ffordd sensitif sy'n briodol i'w hoedran.

Nid oes cyrsiau ar yr amserlen i'w cynnal ar hyn o bryd

 

Prif Ddeilliannau Dysgu

Datblygu hyder ac arbenigedd broffesiynol o ran sut i gyflwyno gwybodaeth anodd ac emosiynol i blant am eu gorffennol a'r rhesymau pam y gwneir penderfyniadau. Bydd hyn yn cynnwys cyfle i roi beirniadaeth ar lyfr stori bywyd a llythyr bywyd diweddarach i gyflwyno gwybodaeth ar gyfer arfer gorau.

Datblygu ymwybyddiaeth o dechnegau ac ymarferion ar gyfer gwaith uniongyrchol gyda phlant i gefnogi eich gwaith ac i helpu plant i brosesu gwybodaeth anodd.

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.