Hyfforddiant Anhwylderau Bwyta

Darparwr y Cwrs: Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Powys (PAVO)

Nod

Mae'r cwrs hwn wedi cael ei ddylunio i weithwyr proffesiynol sydd angen dysgu mwy am anhwylderau bwyd, gan gynnwys y sawl sy'n gweithio o fewn addysg, gofal cynradd, awdurdodau lleol, iechyd meddwl, gofal cymdeithasol a llawer o sefydliadau eraill o sectorau sydd mor amrywiol ag adwerthu, bancio, y cyfryngau ac iechyd a ffitrwydd. Cofiwch, gall anhwylderau bwyta effeithio ar unrhyw un, ar unrhyw adeg, mewn unrhyw le - ac mae'n salwch meddwl sy'n gallu bygwth bywyd.

Dyddiad Lleoliad Amser
12 Medi 2018 Cartrefi Cymru, Llandrindod 9.30am - 4.30pm

Prif Ddeilliannau Dysgu

  • Arwyddion a Symptomau
  • Achosion a Pheryglon
  • Ffynonellau help
  • Diagnsosis, triniaeth ac adferiad
  • Ffeithiau a ffigyrau allweddol
  • Anhwylderau Bwyta a'r Gyfraith
  • Effaith pwysau gan gyfoedion a'r Cyfryngau
  • Cynyddu Hunan-hyder

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.