Hyfforddiant Amlinellu’r Gyfraith Gyhoeddus (AGG)

Darparwr y Cwrs: Y Gymdeithas Maethu a Mabwysiadu (AFA Cymru)

Gweinyddydd y Cwrs: Sarah Price

Nod

  • I sicrhau bod ymarferwyr yn cydymffurfio â’r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant wrth roi proses Amlinellu’r Gyfraith Gyhoeddus ar waith.
  • I roi cyfarwyddyd i ymarferwyr ar broses AGG.
Dyddiad Lleoliad Amseroedd
1 Rhagfyr 2017 Neuadd y Sir, Landrindod Wells, LD1 5LG 10am - 12.30pm

Prif Ddeilliannau Dysgu

  • I roi arweiniad a chyngor ar baratoi dogfennau llys a rhannu enghreifftiau da.

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.