Gweithio gyda Rhiant lle mae Gwrthdaro

Darparwr y Cwrs: Wye Valley Mediation

Nod

Hyfforddiant seiliedig ar chwarae rôl gyda’r bwriad o helpu rheini sy’n gwrthdaro â’i gilydd.

Dyddiad Lleoliad Sesiwn
11 Rhagfyr 2017 Llandrindod Wells 9.30am - 4.30pm

Prif Ddeilliannau Dysgu

Trwy ddefnyddio technegau cyfryngu, ystyried arddulliau rhianta a gwrando am lais y plentyn.

 

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.