Deall Anghenion Addysgol Arbennig

Darparwr y Cwrs: SNAP

Gweinyddydd y Cwrs: Sarah Price 01597 827330

Nod

Deall Anghenion Addysgol Arbennig yn y fframwaith, deddfwriaeth a phroses gyfredol

Dyddiad Lleoliad Amseroedd
9 Mawrth 2018 Llanfair-ym-Muallt 9.30 - 4
20 Chwefror 2018 Y Trallwng 9.30 -4

Prif Ddeilliannau Dysgu

Deall persbectif rhieni

Deall pwysigrwydd gweithio mewn partneriaeth

Deall rol a gwerthoedd Gwasanaethau Partneriaeth Rhieni

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.