Deall a gweithio gyda phobl ifanc sy’n troseddu’n rhywiol

Darparwr y Cwrs: Calan DVS

G weinyddydd y Cwrs: Julie Morris

Nod

Mae’r hyfforddiant yn gyflwyniad i weithio gyda phlant a phobl ifanc sydd â HSB.

Dyddiad Lleoliad Amser
6 Tachwedd 2018 Radnor YFC,Llandrindod 9.30am - 4.30pm

Prif Ddeilliannau Dysgu

I godi ymwybyddiaeth a datblygu dealltwriaeth a gwybodaeth a fydd yn helpu staff i adnabod ffactorau risg a helpu creu cynlluniau rheoli priodo.

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.