Hyfforddiant AIM - Rheoli a Goruchwylio Staff sy'n Gweithio gyda Phobl Ifanc sy'n Arddangos Ymddygiad Rhywiol Amhriodol

Darparwr y Cwrs: Prosiect AIM

Nod

Cwrs deuddydd i gynyddu dealltwriaeth a hyder Rheolwyr/Goruchwylwyr o ran cefnogi eu staff wrth asesu a gweithio gyda phlant a phobl ifanc sydd ag ymddygiad niweidiol yn rhywiol.

Cyflwyno gwybodaeth o ymchwil ac arfer am y rheswm pam y gall plant a phobl ifanc gael ymddygiad sy'n niweidiol yn rhywiol.

Nid oes cyrsiau ar yr amserlen i'w cynnal ar hyn o bryd

 

Prif Ddeilliannau Dysgu

  • Cyflwyno model AIM2 ar gyfer pobl ifanc yn eu harddegau a model AIM i Blant dan 12 mlwydd oed
  • Ystyried materion rheoli o ran asesiadau ac ymyriadau gyda phlant a phobl ifanc a'u teuluoedd
  • Ystyried materion rheoli o ran effaith y gwaith hwn ar eu staff
  • C yflwyno technegau a fframwaith ar gyfer goruchwyliaeth fyfyrgar ac i gefnogi staff wrth reoli ymwrthedd a gwadu

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.