Hyfforddiant AIM -Hyfforddiant Ymyrraeth: cwrs deuddydd gan ddefnyddio llawlyfr Ymyrraeth AIM

Darparwr y Cwrs: Prosiect AIM

Administrator: Sarah Price 01597 827330

Nod

Rhagofynion: Rhagwelir y bydd cyfranogwyr sy'n mynychu'r cwrs ymyrraeth wedi gwneud hyfforddiant asesu AIM 2.

Lefel: Dechreuwyr I Ganolradd. Dyma gwrs sydd wedi'i anelu at weithwyr cymdeithasol a swyddogion troseddau ieuenctid sydd ar gamau cychwynnol cynnal gwaith gyda phobl ifanc sy'n niweidio yn rhywiol.

Bydd y cwrs yn cynorthwyo ymarferwyr wrth ddynodi angen sy'n seiliedig ar ddeilliannau o'r asesiad AIM 2.

Yn trafod materion ymgysylltu a chymhelliant, ynghyd ag amlinelliad byr o'r agweddau hanesyddol sydd ynghlwm â gweithio gyda phobl ifanc sy'n niweidio yn rhywiol

Dyddiad Lleoliad Sesiwn
5 a 6 Rhagfyr 2016 Llandrindod Trwy'r dydd
19 a 20 Chwefror 2018 Llandrindod 9.30 - 4

Prif Ddeilliannau Dysgu

  • Canolbwyntio ar y pedwar maes gwahanol a amlinellir o fewn y broses asesu, gan ddynodi ffyrdd a thechnegau gwahanol y gellir eu defnyddio er mwyn ennyn gwybodaeth gan bobl ifanc
  • Canolbwyntio ar gryfderau'r broses er mwyn meithrin ffactorau gwydnwch ar gyfer yr unigolyn ifanc
  • Pwysleisio pwysigrwydd cydweithio mewn ffordd holistig a systematig gyda gweithwyr proffesiynol a rhieni/cynhalwyr sy'n gyfrifol am yr unigolyn ifanc
  • T rafod materion datblygiad plant a datblygiad niwroddatblygiadol, er mwyn cynorthwyo ymarferwyr i ddeall pobl ifanc yn eu harddegau.
  • Mae'r cwrs a'i gynnwys yn seiliedig ar lawlyfr ymyrraeth AIM.

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.