Hyfforddiant AIM - Asesiadau a Gwaith Ymyrraeth Gychwynnol i Blant dan 12 oed sy'n Arddangos Ymddygiad Rhywiol Niweidiol

Darparwr y Cwrs: Prosiect AIM

Administrator: Sarah Price 01597 827330

Nod

Asesiad ac Ymyriadau AIM i Blant dan 12 oed a'u teuluoedd, lle mae gan y plentyn ymddygiad rhywiol niweidiol neu broblematig.

Cwrs deuddydd i hwyluso cyfranogwyr wrth ddatblygu eu dealltwriaeth a'u hyder wrth gynnal asesiadau ac ymyriadau gyda phlant dan 12 oed a'u teuluoedd lle mae'r plentyn yn arddangos ymddygiad rhywiol niweidiol neu broblematig.

Ystyried diffiniadau o ymddygiad rhywiol iachus, problematig a niweidiol mewn plant.

Prif Ddeilliannau Dysgu

Cyflwyno gwybodaeth o ymchwil ac arfer am y rhesymau pam y gall plant iau ymddwyn mewn ffordd rywiol

Cyflwyniad i fodelau asesiadau Cychwynnol a Chraidd AIM I blant iau, a rhoi'r cyfleoedd i'w defnyddio.

Cyflwyno gwybodaeth ar  raglenni ymyrraeth gyda phlant, eu teuluoedd a'u rhwydwaith

Hwyluso cyfranogwyr i roi cynnig ar dechnegau i weithio gyda phlant a'u teuluoedd

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.