Hyfforddiant AIM 2 - Asesiadau Cychwynnol i Bobl Ifanc yn eu Harddegau sy'n Arddangos Ymddygiad Rhywiol Niweidiol

Darparwr y Cwrs: Prosiect AIM

Administrator: Sarah Price 01597 827330

Nod

Cwrs deuddydd yn dynodi gwybodaeth ac ymchwil presennol sy'n ymwneud â phobl ifanc sy'n niweidio'n rhywiol ac yn cyflwyno'r model ymgeisio asesiad cychwynnol AIM2.

Dyddiad Lleoliad Sesiwn
12 a 13 Hydref 2016 Y Drenewydd Trwy'r dydd
18th & 19th Ionawr 2018 Llandrindod Wells 9.30 - 4

Prif Ddeilliannau Dysgu

Bydd y cwrs yn galluogi cyfranogwyr i gynnal asesiadau AIM2 ar bobl ifanc 12 - 18 mlwydd oed sy'n arddangos ymddygiad niweidiol yn rhywiol ac a all fod angen ymateb oddi wrth asiantaethau cyfiawnder troseddol neu asiantaethau lles plant. Bydd angen prynu llawlyfr AIM2 ar wahân.

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.