AIM

Datblygu cytundebau ac arferion gwaith clir a chyson sy'n ymwneud â sut yr ydym yn ymateb i blant gyda phroblemau ymddygiad rhywiol a phobl ifanc yn eu harddegau sy'n cam-drin yn rhywiol.

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.