Hyfforddiant Plant a Phobl Ifanc

Dysgu am gefnogaeth i'r teulu, gofal plant a moderneiddio trwy amrywiaeth o dduliau i ddatblygu a gwella modelau, syniadau a phrosesau. Yn trafod y prif feysydd asesu, gwaith ymyrraeth a defnyddio strategaethau a thechnegau i gefnogi.

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.