Hyfforddiant Ymwybyddiaeth o Iechyd Meddwl

Darparwr y Cwrs: Cartrefi Cymru

Gweinyddydd y Cwrs: Julie Morris

Nod

Rhaglen codi ymwybyddiaeth yw hon i staff sydd efallai’n dod i gysylltiad â phobl sydd â phroblemau iechyd meddwl.

Deall y prif fodelau iechyd meddwl.

Dyddiadau Lleoliadau Amseroedd
12 Mehefin 2018 Committee Room 2, Neuadd Brycheiniog, Ffordd Cambrian, Aberhonddu LD3 7HR 1.30pm - 4.30pm
4 Rhagfyr 2018 NPTC, y Drenewydd 9.30am - 12.30pm
6 Chwefror 2019 NPTC, y Drenewydd 9.30am - 12.30pm

Prif Ddeilliannau Dysgu

  • Deall y prif faterion sy’n gysylltiedig â hil, diwylliant ac iechyd meddwl
  • Gwybod beth yw achosion a symptomau gwahanol broblemau iechyd meddwl; ac opsiynau triniaeth a chymorth ar eu cyfer.
  • Ymwybyddiaeth o’r rhagfarnau a’r rhagdybiaethau cyffredin sy’n gysylltiedig ag iechyd meddwl

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.