Hyfforddiant Ymwybyddiaeth Dementia

Darparwr y Cwrs: Cartrefi Cymru

Gweinyddydd y Cwrs: Julie Morris

Nod

Gweithdy hanner diwrnod rhyngweithiol a difyr i godi ymwybyddiaeth sy'n cynnig golwg ar ddementia a beth yw'r realiti i unigolyn sydd â dementia. Nod y cwrs yw cyflwyno'r wybodaeth a'r sgiliau i gyfranogwyr i wella bywydau dyddiol pobl sydd â dementia.

Adnabod arwyddion cynnar a gwahanol ffurfiau o ddementia

Y brif ddeddfwriaeth sy'n effeithio ar bobl sydd â dementia (gallu a hawliau)

Dyddiadau Lleoliadau Amseroedd
10 Gorffennaf 2018 Cartrefi Cymru, Aberhonddu 1.30pm - 4.30pm
18 Hydref 2018 Ystafell Bwyllgor A, Y Gwalia, Llandrindod LD1 6AA 9.30am - 12.30pm
5 Chwefror 2019 Campws NPTC, Coleg Powys, Ffordd Llanidloes, Y DrenewyddSY16 4HU 9.30am - 12.30pm

Prif Ddeilliannau Dysgu

Dulliau i reoli newidiadau mewn ymddygiad a defnyddio awgrymiadau geiriol a heb eiriau i gyfathrebu'n glir

Sut i ddatblygu amgylchedd cefnogol yn y cartref, a rhoi cefnogaeth i fwyta, yfed a chysgu'n dda

Gwybodaeth am weithgareddau unigol difyr, sy'n rhydd o fethiant ac sy'n ystyrlon i unigolion sydd â dementia

Sut i alluogi a chefnogi cynhalwyr i gyfrannu'n bositif

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.