Hyfforddiant Stori Bywyd Dementia

Darparwr y Cwrs: Cartrefi Cymru

Gweinyddydd y Cwrs: Julie Morris

Nod

Pecyn cymorth yw Gwaith Stori Bywyd i wella'r gofal a gyflwynir i bobl mewn oed, yn enwedig y sawl sydd â dementia. Mae'r buddion i unigolion, teuluoedd/ffrindiau ac ar gyfer staff sy'n cyflwyno gofal yn cynnwys gwella dealltwriaeth yr unigolyn, gan hyrwyddo perthnasoedd a hwyluso cyflwyno gofal sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn. Fodd bynnag, er gwaetha'r pwyslais cynyddol ar ddefnyddio gwaith stori bywyd i gefnogi cyflwyno gofal, mae anawsterau yn aml wrth ei weithredu.

Dyddiad Lleoliadau Amseroedd
5 Medi 2018 Cartrefi Cymru, Aberhonddu 9.30am - 4.30pm
7 Mawrth 2019 Campws NPTC, Coleg Powys, Ffordd Llanidloes, Y Drenewydd SY16 4HU 9.30am - 4.30pm

Prif Ddeilliannau Dysgu

B eth yw Gwaith Stori Bywyd?

Mae ystod o ddulliau gwaith stori bywyd yn cael eu hystyried

Cynigir canllawiau i gasglu gwybodaeth am stori bywyd rhywun

Pwysigrwydd arweinyddiaeth, hwyluso a datblygu diwylliannau positif, i annog gweithredu'r gwaith

Deall pwysigrwydd y defnydd parhaus o stori bywyd yr unigolyn

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.