Hyfforddiant Sgiliau Gwaith Ymyrraeth Cymhwysol mewn perthynas â Hunanladdiad - Ymwybyddiaeth ASIST

Darparwr y Cwrs: New Pathways

Gweinyddydd y Cwrs: Julie Morris

Nod

N od ASIST yw gwella'r dulliau a ddefnyddir gan bob gweithiwr proffesiynol o fewn iechyd, gofal cymdeithasol a'r gwasanaethau brys i gefnogi pobl sydd mewn perygl o gyflawni hunanladdiad.

Adnabod fod y sawl sy'n gofalu ac unigolion sydd mewn perygl o gyflawni hunanladdiad yn cael eu heffeithio gan agweddau personol a chymdeithasol tuag at hunanladdiad.

Trafod hunanladdiad mewn dull uniongyrchol gyda rhywun sydd mewn perygl o gyflawni hunanladdiad.

Dyddiad Lleoliadau Amseroedd
29 a 30 Tachwedd 2018 Canolfan Cyfryngau Adnoddau, Oxford Road, Llandrindod LD1 5AH 9.00am - 5.00pm

Prif Ddeilliannau Dysgu

Dynodi rhybuddion am beryglon a datblygu cynlluniau diogelu cysylltiedig.

Arddangos y sgiliau sy'n ofynnol i ymyrryd gyda pherson sydd mewn perygl o gyflawni hunanladdiad.

Rhestru'r mathau o adnoddau sydd ar gael i unigolyn sydd mewn perygl, gan gynnwys ef neu hi.

Adnabod fod atal hunanladdiad yn ehangach na chymorth cyntaf hunanladdiad ac yn cynnwys hyrwyddo bywyd a hunan-ofal i'r sawl sy'n rhoi gofal.

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.