Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl - Oedolion (deuddydd)

Darparwr y Cwrs Terry Hampton; Cyngor Sir Powys

Gweinyddydd y Cwrs: Julie Morris

Nod

Mae’r rhaglen hon wedi’i chefnogi a’i chymeradwyo gan Lywodraeth y Cynulliad fel rhan o’i strategaeth i hyrwyddo iechyd meddwl da ac atal hunanladdiad.

Fel gyda’r cysyniad cyffredinol o “Gymorth Cyntaf” ni fwriedir i’r rhaglen hon fod ar gyfer ymarferwyr iechyd meddwl arbenigol.  Gallai unrhyw un yn eu bywydau beunyddiol ddod ar draws rhywun sydd angen gofal ar unwaith arnynt wrth aros am ofal arbenigol neu helpu’r person i ddod o hyd i gymorth eu hunain.

 

Perthnasedd i Wasanaethau Plant

Nid yw’r rhaglen yn trafod gofal ar unwaith / brys i blant ond er hynny bydd yn berthnasol iawn i staff gwasanaethau plant sy’n anochel yn dod i gysylltiad ag aelodau o'r teulu ac oedolion eraill sydd efallai â phroblemau iechyd meddwl.

Dyddiadau Lleoliadau Amseroedd
6th & 7th Medi 2018 Cabin Training Room, County Hall, Llandrindod Wells 9.30am – 4.30pm

Prif Ddeilliannau Dysgu

  • Gwella llythrennedd iechyd meddwl
  • Adnabod yr arwyddion a’r symptomau mewn rhywun sydd â phroblemau iechyd meddwl
  • Ymateb, cymell, cefnogi a chyfeirio pobl ymlaen at gymorth proffesiynol priodol

 

 

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.