Anhwylderau Personoliaeth

Darparwr y Cwrs: Powys Association of Voluntary Organisations (PAVO

Gweinyddydd y Cwrs: Julie Morris

Nod

Dysgu ystod o wybodaeth a sgiliau i gyfranogwyr ar gyfer cefnogi rhywun gyda diagnosis o Anhwylder Personoliaeth mewn ffordd sensitif ac effeithiol.

Beth mae anhwylder personoliaeth yn ei feddwl

Y ddadl ynghylch y diagnosis

Sut y mae anhwylder personoliaeth yn cymharu â chyflyrau iechyd meddwl eraill

Beth sy’n achosi anhwylder personoliaeth

Nid oes cyrsiau ar yr amserlen i'w cynnal ar hyn o bryd

Prif Ddeilliannau Dysgu

Y gwahanol fathau o anhwylder personoliaeth

Nodweddion cyffredinol a thrafferthion cyffredin

Egwyddorion cyffredinol darparu cymorth – meddygol, seicolegol a chymdeithasol

Beth yw anhwylder personoliaeth gwrthgymdeithasol a sut y gall staff helpu’n effeithiol?

Beth yw personoliaeth ffiniol a sut y gall staff helpu’n effeithiol?

Pwysigrwydd cymorth i’r person sy’n rhoi cymorth yn y maes hwn

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.