Hyfforddiant Iechyd Meddwl a Lles Emosiynol

Cefnogi unigolion i gyflawni eu potensial, trwy raglen hyfforddi i gynnig sgiliau i bobl broffesiynol i roi cefnogaeth mewn ffordd sensitif ac effeithiol. Gyda phwyslais ar adnabod a dynodi peryglon ac egwyddorion, meithrin hyder, herio a hyrwyddo perthnasoedd a'r modelau, arwyddion a symptomau sydd eu hangen i gefnogi.

 

 

 

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.