Hyfforddiant Ymwybyddiaeth Ynni

Gweinyddydd y Cwrs: Canolfan Cyngor ar Bopeth

Gweinyddydd y Cwrs: Julie Morris

Nod

  • Canfod y bargeinion gorau
  • Grantiau ar gyfer gwelliannau i'r cartref
  • Help os ydych yn cael trafferth talu biliau, ar incwm isel neu i gael mynediad t ostyngiadau
Dyddiad Lleoliadau Amseroedd
24 Ebrill 2017 Ystafell Bwyllgor A, Y Gwalia, Llandrindod LD1 6AA 10.00am - 12.00pm
25 Ebrill 2017 Ystafell Bwyllgor, Neuadd Maldwyn, Ffordd Hafren, Y Trallwng SY21 7AS 10.00am - 12.00pm

Prif Ddeilliannau Dysgu

  • Cwynion am gyflenwyr
  • C yngor ar effeithiolrwydd ynni - inswleiddio'r cartref, gwresogi, mesuryddion smart a mwy...

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.