Ymwybyddiaeth o Feddyginiaeth i Gynhalwyr yn y Cartref

Darparwr y Cwrs: Tîm Rheoli Meddyginiaethau - BIAP

Nod

Mae'r hyfforddiant hwn wedi'i anelu at staff sy'n gweithio o fewn gwasanaethau darparu ac wedi'i achredu gydag Agored Cymru. Bydd pob deilliant yn cael ei fesur yn erbyn meini prawf asesu.

 

Diwrnod 1 Diwrnod 2 Lleoliadau
23 Mai 2018 9:30am - 5pm 11 Mehefin 2018 9:30am - 2:30pm Neuadd Brycheiniog Brecon
7 Mehefin 2018 9:30am - 5pm 4 Gorffennaf 2018 9:30am - 2:30pm NPTC Campus Newtown
19 Mehefin 2018 9.30am - 5pm 17 Gorffennaf 2018 9.30am - 2.30pm Com Room A, The Gwalia, Llandrindod
11 Medi 2018 9:30am - 5pm 8 Hydref 2018 9:30am - 2:30pm The Gwalia Llandrindod Wells
13 Tachwedd 2018 9:30am - 5pm 14 Rhagfyr 2018 9:30am - 2:30pm Neuadd Brycheiniog Brecon
10 Ionawr 2019 9:30am - 5pm 12 Chwefror 2019 9:30am - 2:30pm NPTC Campus Newtown
7 Chwefror 2019 9:30am - 5pm 13 Mawrth 20199:30am - 2:30pm The Gwalia Llandrindod Wells

Nid oes cyrsiau ar yr amserlen i'w cynnal ar hyn o bryd

 

Prif Ddeilliannau Dysgu

Deall gweinyddu a defnyddio meddyginiaethau trwy'r genau a meddyginiaethau argroenol yn ddiogel

Cyflawni gwaith gweinyddu a defnyddio meddyginiaethau yn ddiogel

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.