Ymwybyddiaeth o Feddyginiaeth i Gynhalwyr yn y Cartref - Cwrs Diweddaru

Darparwr y Cwrs: Tîm Rheoli Meddyginiaethau - BIAP

 

Nod

Mae'r hyfforddiant hwn wedi'i anelu at staff sy'n gweithio o fewn gwasanaethau darparu ac wedi'i achredu gydag Agored Cymru. Bydd pob deilliant yn cael ei fesur yn erbyn meini prawf asesu.

 

Dyddiad Lleoliadau Amseroedd
5 Mehefin 2018 Com Room A, Y Gwalia, Llandrindod 10am – 12pm or 1.00pm – 3.00pm in
21 Mehefin 2018 NPTC Campus, Y Drenewydd 10am – 12pm or 1.00pm – 3.00pm
11 Gorffennaf 2018 Neuadd Brycheiniog, Aberhonddu 10am – 12pm or 1.00pm – 3.00pm
27 Medi 2018 Neuadd Brycheiniog Aberhonddu 10am – 12pm or 1.00pm – 3.00pm
10 Hydref 2018 NPTC Campus Y Drenewydd 10am – 12pm or 1.00pm – 3.00pm
13 Chwefror 2019 Y Gwalia Llandrindod 10am – 12pm or 1.00pm – 3.00pm

Prif Ddeilliannau Dysgu

Deall gweinyddu a defnyddio meddyginiaethau trwy'r genau a meddyginiaethau argroenol yn ddiogel

Cyflawni gwaith gweinyddu a defnyddio meddyginiaethau yn ddiogel

 

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.