Ymwybyddiaeth o Feddyginiaeth ar gyfer staff Gwasanaethau Dydd

Darparwr y Cwrs: Tîm Rheoli Meddyginiaethau - BIAP

 

Nod

M ae'r hyfforddiant hwn wedi'i anelu at staff sy'n gweithio o fewn gwasanaethau darparu ac wedi'i achredu gydag Agored Cymru. Bydd pob deilliant yn cael ei fesur yn erbyn meini prawf asesu.

 

Diwrnod 1 Diwrnod 2 Lleoliadau
15 Ionawr 2018
9:30am - 5pm
20 Chwefror 2018
9:30am - 2:30pm
Campws NPTC, Coleg Powys, Ffordd Llanidloes, Y Drenewydd SY16 4HU
7 Chwefror 2018
9:30am - 5pm
16 Mawrth 2018
9:30am - 2:30pm
Campws NPTC, Coleg Powys, Ffordd Llanidloes, Y Drenewydd SY16 4HU
13 Chwefror 2018
9:30am - 5pm
19 Mawrth 2018
9:30am - 2:30pm
Neuadd Brycheiniog Aberhonddu LD3 7HR

Nid oes cyrsiau ar yr amserlen i'w cynnal ar hyn o bryd

 

Prif Ddeilliannau Dysgu

Deall gweinyddu a defnyddio meddyginiaethau trwy'r genau a meddyginiaethau argroenol yn ddiogel

Cyflawni gwaith gweinyddu a defnyddio meddyginiaethau yn ddiogel

 

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.