Ymwybyddiaeth o Feddyginiaeth ar gyfer staff Gwasanaethau Dydd - Cwrs Diweddaru

Darparwr y Cwrs: Tîm Rheoli Meddyginiaethau - BIAP

 

Nod

Mae'r hyfforddiant hwn wedi'i anelu at staff sy'n gweithio o fewn gwasanaethau darparu ac wedi'i achredu gydag Agored Cymru. Bydd pob deilliant yn cael ei fesur yn erbyn meini prawf asesu.

 

Dyddiad Lleoliadau Amseroedd
18 Ebrill 2017 Hwb Ystafell 3, Neuadd y Sir, Llandrindod LD1 5LG 10.00am - 12.00pm neu 1.00pm - 3.00pm
18 Mai 2017 Campws NPTC, Coleg Powys, Ffordd Llanidloes, Y Drenewydd SY16 4HU 10.00am - 12.00pm neu 1.00pm - 3.00pm
21 Gorffennaf 2017 Ystafell Bwyllgor 2, Neuadd Brycheiniog, Ffordd Cambrian, Aberhonddu LD3 7HR 10.00am - 12.00pm neu 1.00pm - 3.00pm
3 Hydref 2017 Campws NPTC, Coleg Powys, Ffordd Llanidloes, Y Drenewydd SY16 4HU 10.00am - 12.00pm neu 1.00pm - 3.00pm
29 Tachwedd 2017 Ystafell Bwyllgor A, Y Gwalia, Llandrindod LD1 6AA 1.00pm - 3.00pm
1 Rhagfyr 2017 Ystafell Bwyllgor 2, Neuadd Brycheiniog, Ffordd Cambrian, Aberhonddu LD3 7HR 10.00am - 12.00pm neu 1.00pm - 3.00pm

Nid oes cyrsiau ar yr amserlen i'w cynnal ar hyn o bryd

 

Prif Ddeilliannau Dysgu

Deall gweinyddu a defnyddio meddyginiaethau trwy'r genau a meddyginiaethau argroenol yn ddiogel

Cyflawni gwaith gweinyddu a defnyddio meddyginiaethau yn ddiogel

 

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.