Hyfforddiant Ymwybyddiaeth o Epilepsi (Oedolion yn unig)

Darparwr y Cwrs: Cyngor Sir Powys a Bwrdd Iechyd addysgu Powys (BIaP)

Gweinyddydd y Cwrs: Julie Morris

Nod

Bydd y cynhaliwr yn derbyn trosolwg a'r wybodaeth ddiweddaraf am epilepsi a'i reolaeth.

Yn derbyn gwybodaeth am y gwahanol fathau o ffitiau epilepsi

Adnabod a disgrifio'r gwahanol fathau o ffitiau

Dyddiad Lleoliad Sesiwn
15/05/2018 Committee Room A, The Gwalia, Llandrindod Wells 10:00 - 13:00
17/05/2018 Robert Owen House 10:00 - 13:00
12/06/2018 Neuadd Brycheiniog, Brecon - Committee Room 2 10:00 - 13:00
15/06/2018 Neuadd Maldwyn - Committee Room 10:00 - 13:00
10/07/2018 Hendre Ladus Ystradgynlais Conference Room 10:00 - 13:00
12/07/2018 Neuadd Maldwyn - Committee Room 10:00 - 13:00
14/08/2018 The Gwalia - Committee Room A 10:00 - 13:00
06/09/2018 Robert Owen House 10:00 - 13:00
11/09/2018 Neuadd Brycheiniog, Brecon - Committee Room 2 10:00 - 13:00
18/10/2018 Neuadd Maldwyn - Committee Room 10:00 - 13:00
13/11/2018 The Gwalia - Member Lounge 10:00 - 13:00
19/11/2018 Neuadd Maldwyn - Committee Room 10:00 - 13:00
11/12/2018 Neuadd Brycheiniog, Brecon - Committee Room 2 10:00 - 13:00
15/01/2019 Hendre Ladus Ystradgynlais Conference Room 10:00 - 13:00
17/01/2019 Robert Owen House 10:00 - 13:00
12/02/2019 The Gwalia - Committee Room A 10:00 - 13:00
07/03/2019 Neuadd Maldwyn - Committee Room 10:00 - 13:00
12/03/2019 Neuadd Brycheiniog, Brecon - Committee Room 2 10:00 - 13:00

Prif Ddeilliannau Dysgu

  • Disgrifio egwyddorion rheoli ffit epilepsi
  • Disgrifio effaith epilepsi ar ffordd o fyw
  • Disgrifio'r gwahaniaeth rhwng cyflwr epileptig a chyfres o ffitiau yn gywir

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.