Hyfforddiant Ymwybyddiaeth o Epilepsi (Oedolion yn unig)

Darparwr y Cwrs: Cyngor Sir Powys a Bwrdd Iechyd addysgu Powys (BIaP)

Gweinyddydd y Cwrs: Julie Morris

Nod

Bydd y cynhaliwr yn derbyn trosolwg a'r wybodaeth ddiweddaraf am epilepsi a'i reolaeth.

Yn derbyn gwybodaeth am y gwahanol fathau o ffitiau epilepsi

Adnabod a disgrifio'r gwahanol fathau o ffitiau

Dyddiad Lleoliad Sesiwn
18 Medi 2017 Ty Robert Owen, Y Drenewydd 10.00am - 12.30pm
10 Hydref 2017 Ystafell Bwyllgor A, Y Gwalia, Llandrindod 10-1pm
13 Tachwedd 2017 Ystafell Gynadledda, Neuadd Maldwyn, Y Trallwng 10.00am - 12.30pm
12 Rhagfyr 2017 Ystafell Bwyllgor A, Y Gwalia, Llandrindod 10-1pm
29 Ionawr 2018 Ty Robert Owen, Y Drenewydd 1.00pm - 3.30pm
13 Chwefror 2018 Ystafell Bwyllgor A, Y Gwalia, Llandrindod 10-1pm
8 Mawrth 2018 Ystafell Gynadledda, Neuadd Maldwyn, Y Trallwng 10.00am - 12.30pm

Prif Ddeilliannau Dysgu

  • Disgrifio egwyddorion rheoli ffit epilepsi
  • Disgrifio effaith epilepsi ar ffordd o fyw
  • Disgrifio'r gwahaniaeth rhwng cyflwr epileptig a chyfres o ffitiau yn gywir

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.