Hyfforddiant Ymwybyddiaeth o Ddiabetes

Darparwr y Cwrs: Bwrdd Iechyd addysgu Powys (BIaP)

Nod

A  hoffech ddysgu mwy am ofalu am y claf sydd â Diabetes?

Dyddiad Lleoliad Amseroedd
20 Medi 2017 Swyddfa Cartrefi Cymru, 27 Ffordd Ddole, Llandrindod LD1 6DF 10am - 4pm
4 Hydref 2017 Ystafell Bwyllgor 2, Neuadd Brycheiniog, Ffordd Cambrian, Aberhonddu LD3 7HR 10am - 4pm
11 Hydref 2017 Campws NPTC, Coleg Powys, Ffordd Llanidloes, Y Drenewydd SY16 4HU 10am - 4pm

Prif Ddeilliannau Dysgu

  • Beth yw Diabetes?
  • Cyngor Sylfaenol am Ddiet
  • G ofal Traed
  • Monitro Glwcos yn y Gwaed
  • Arwyddion, Symptomau a Thriniaeth ar gyfer Hypoglycaemia (diffyg siwgr)

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.