Hyfforddiant Ymwybyddiaeth o Ddiabetes

Darparwr y Cwrs: Bwrdd Iechyd addysgu Powys (BIaP)

Nod

A  hoffech ddysgu mwy am ofalu am y claf sydd â Diabetes?

Dyddiad Lleoliad Amseroedd
Dydd Mercher 26th Medi 2018 Cartrefi cymru Offices, Unit 6 Enterprise Park, Brecon LD3 8BT 10am - 4pm
Dydd Mercher 17th Hydref NPTC Campus, Theatre Hafren, Llanidloes Road, Newtown SY16 4HU 10am - 4pm
Dydd Iau 1st Tachwedd Committee Room A, The Gwalia Council Offices, Llandrindod Wells LD1 6AA 10am -4pm

Prif Ddeilliannau Dysgu

  • Beth yw Diabetes?
  • Cyngor Sylfaenol am Ddiet
  • G ofal Traed
  • Monitro Glwcos yn y Gwaed
  • Arwyddion, Symptomau a Thriniaeth ar gyfer Hypoglycaemia (diffyg siwgr)

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.