Hyfforddiant Ymwybyddiaeth o Anableddau Dysgu (Oedolion)

Darparwr y Cwrs: Cartrefi Cymru

Gweinyddydd y Cwrs: Julie Morris

Nod

Bydd y cwrs hwn yn helpu cyfranogwyr i ddeall dull sy'n seiliedig ar werthoedd ac sy'n cofleidio'r pedair prif egwyddor sef hawliau, annibyniaeth, dewis a chynhwysiant er mwyn sicrhau fod pobl sydd ag anableddau dysgu yn cael eu cefnogi i fyw fel aelodau gwerthfawr o'u cymunedau.

D od yn fwy ymwybodol o'n hagweddau a'n gwerthoedd ein hunain tuag at wahaniaeth, anabledd, sefydliadu a chynhwysiant.

Dyddiad Lleoliadau Amseroedd
3 Hydref 2018 Com Room 2, Neuadd Brycheiniog Brecon 9.30am - 4.30pm
28 Chwefror 2019 Campws NPTC, Coleg Powys, Ffordd Llanidloes, Y Drenewydd SY16 4HU 9.30am - 4.30pm

Prif Ddeilliannau Dysgu

Cael dealltwriaeth o agweddau hanesyddol a chyfredol tuag at Anableddau Dysgu

Cael dealltwriaeth o pam mae rolau sy'n werthfawr yn gymdeithasol yn bwysig

Cael dealltwriaeth o'r egwyddorion sydd wrth galon gwasanaeth o ansawdd

Cael dealltwriaeth o'r anawsterau gwirioneddol y mae pobl yn eu hwynebu o ran dewis, cyfranogiad, parch, perthnasoedd a chydymffurfiaeth

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.