Hyfforddiant Technegydd Asesu y Gellir Ymddiried Ynddo (Mân Addasiadau Heb Oedi)

Darparwr y Cwrs: Lyn Fry

Nod

Bydd y cwrs undydd yn cynnig hyder a chymwyseddau i alluogi staff i asesu ar gyfer Mân Addasiadau a'u cyflawni yn y cartref fel yr amlinellir yng Nghyfarwyddyd 'Mân Addasiadau heb Oedi' y Coleg Therapyddion Galwedigaethol (e.e. rheiliau mewnol ac allanol, rampiau mynediad a rampiau trothwy, offer agor ffenestri a drysau, goleuadau a mwy).

Bydd dysgwyr yn adnabod y gwrtharwyddion o ddarparu mân addasiadau ac yn gwybod pryd i gyfeirio at Therapyddion Galwedigaethol Cymwys mewn achosion mwy cymhleth.

 

Nid oes cyrsiau ar yr amserlen i'w cynnal ar hyn o bryd

 

Prif Ddeilliannau Dysgu

  • Mae'r cwrs yn cynnwys sesiynau ymarferol, er enghraifft asesiad ar fynediad i'r cartref ac oddi mewn iddo a rheiliau staer mewnol ac allanol.
  • Staff Cymdeithasau Tai a'r Asiantaeth Gwella Cartrefi
  • Cwmnïau sy'n cynnig gwaith contract i gyflenwi a gosod addasiadau
  • Gweithwyr proffesiynol sy'n gweithio o fewn Gofal Cymdeithasol, Ailalluogi ac Iechyd
  • Staff Cefnogi mewn Lleoliadau Gofal Cymdeithasol
  • Unrhyw un sy'n dymuno ymgyfarwyddo eu hunain gydag asesiadau ar gyfer cyflenwi a gosod Mân Addasiadau
  • Bydd dysgwyr yn derbyn Tystysgrif Hyfforddi Technegydd y Gellir Ymddiried Ynddo yr un.

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.