Hyfforddiant Strôc Modiwlaidd

Darparwr y Cwrs: Y Gymdeithas Strôc

Gweinyddydd y Cwrs: Julie Morris

Nod

Modiwl 1 - Diwrnod 1 – Hanfodion Strôc ac Adferiad            

Modiwl 2 - Diwrnod 2 – Cefnogi Bywyd ar ôl Strôc

Modiwl 3 - Diwrnod 3 – Atal Strôc a Rheolaeth Holistaidd

Mae'r hyfforddiant modiwlaidd yn trafod yr hanfodion ynghylch beth yw strôc a sut y gallwch gefnogi adferiad cleifion sy'n goresgyn strôc. Mae'r cwrs yn trafod manylion y Strategaeth Strôc Genedlaethol a sut y gallwch hyrwyddo bywyd wedi strôc trwy waith atal, gwella, adferiad a chefnogi hyd at ofal diwedd bywyd.

Mae'r modiwlau hyfforddi sy'n cynnwys dyddiau 1, 2 a 3 wedi cael eu datblygu a'u mapio yn erbyn y fframwaith QCF. Bydd mynychu'r tri chwrs i gyd yn cyfrannu tuag at gredydau ar gyfer y QCF Lefel 2.

Modiwl Dyddiad Lleoliad Amseroedd  
3 12 Medi 2017 Ystafell Bwyllgor 2, Neuadd Brycheiniog Aberhonddu 10.00am - 4.00pm  
3 20 Medi 2017 Campws NPTC, Coleg Powys, Ffordd Llanidloes, Y Drenewydd 10.00am - 4.00pm  

Prif Ddeilliannau Dysgu

Modiwl 1 - Hanfodion Strôc ac Adferiad

 • Hanfodion Strôc - beth yw strôc, beth sy'n ei achosi a'r ystod o effeithiau
 • Gwella ac Adferiad
 • Llyncu wedi cael Strôc
 • Cefnogi cyfathrebu yn dilyn strôc
 • E ffaith Seicolegol Strôc ar yr unigolyn, y teulu a ffrindiau

Modiwl 2 - Cefnogi Bywyd ar ôl Stroô

 • Llwybr Gofal Strôc
 • Nam Synhwyraidd
 • Anghenion Corfforol ac Effeithiau Strôc ar Fywyd Pob Dydd
 • Perthnasoedd Teuluol
 • Effeithiau Gwybyddol

Modiwl 3 - Atal Strôc a Rheolaeth Holistaidd

 • Atal Strôc
 • Strôc a Gofal Diwedd Bywyd
 • Sgiliau Eiriolaeth
 • Asesiad Holistaidd
 • Pennu Nodau

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.