Hyfforddiant Sgiliau Adrodd a Chofnodi Priodol a Phenodol

Nod

Ysgrifennu cynllun cyflwyno gwasanaeth / deilliannau sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn mewn ffordd flaengar a manwl

Nid oes cyrsiau ar yr amserlen i'w cynnal ar hyn o bryd

 

Prif Ddeilliannau Dysgu

Eglurdeb y dull a thasgau dwylo rhydd i'r gweithiwr cefnogi Ailalluogi

Gweithwyr Cefnogi Ailalluogi i gofnodi yn benodol i'r Cynllun Cyflwyno Gwasanaeth a nodi pryderon

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.