Hyfforddiant Profedigaeth a Cholled

Darparwr y Cwrs: Cartrefi Cymru

Gweinyddydd y Cwrs: Julie Morris

Nod

Nod y gweithdy hwn yw cynnig cyfle i gyfranogwyr i archwilio'r materion damcaniaethol ac ymarferol sydd ynghlwm â gweithio gydag unigolion sy'n nesáu at ddiwedd eu bywydau ac wrth gefnogi eu teuluoedd.

 

Dyddiadau Lleoliadau Amseroedd
10 Gorffennaf 2017 Campws NPTC, Coleg Powys, Ffordd Llanidloes, Y Drenewydd SY16 4HU 9.30am - 4.30pm
19 Medi 2017 Ystafell Bwyllgor 2, Neuadd Brycheiniog, Ffordd Cambrian, Aberhonddu LD3 7HR 9.30am - 4.30pm
15 Chwefror 2018 Ystafell Bwyllgor A, Y Gwalia, Llandrindod LD1 6AA 9.30am - 4.30pm

Prif Ddeilliannau Dysgu

  • D eall teimladau personol am farwolaeth a marw a sut y gall teimladau o'r fath ddylanwadu ar gyflwyno gofal
  • Adnabod dulliau i gyfathrebu gyda chleientiaid a pherthnasau fel y bydd marwolaeth yn agosau
  • Ymwybyddiaeth o'r syniad o 'farwolaeth dda' a sut y gall eu gofal gyfrannu tuag at hyn
  • Trosolwg o'r syniadau damcaniaethol presennol am alar
  • Arddangos sgiliau newydd wrth ofalu am y sawl sy'n agosau at farwolaeth, gan ddangos sut y gall eu harfer hwyluso 'marwolaeth dda' a gallu deall sut y gall perthnasau ymateb wrth alaru

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.