Hyfforddiant Cymwyseddau Therapi Galwedigaethol ar gyfer Ailalluogi

Darparwr y Cwrs: Lynn Fry

Nod

Cwrs 2 ddydd a fydd yn galluogi staff i:-

  • Dde all rôl Therapi Galwedigaethol o fewn gwaith cefnogi Ailalluogi
  • Teimlo'n hyderus wrth weithio gyda defnyddwyr gwasanaeth
  • Deall pam ein bod yn galluogi defnyddwyr gwasanaeth
  • Gwybod yr ystyriaethau wrth weithio gyda defnyddwyr gwasanaeth
  • Trafod y mathau o anableddau a'r defnydd o iaith broffesiynol

Nid oes cyrsiau ar yr amserlen i'w cynnal ar hyn o bryd

 

Prif Ddeilliannau Dysgu

Defnyddio offer bach

Rheoli gofal personol a gwisgo

Rheoli sgiliau cegin

Rheoli bwyta ac yfed

Rheoli symudedd o fewn y cartref

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.