Hyfforddiant Cymwyseddau Ffisiotherapi ar gyfer Ailalluogi

Darparwr y Cwrs: Victoria Ellis, Bwrdd Iechyd Addysgu Powys 

Nod

C wrs 2 ddiwrnod a fydd yn galluogi staff i:-

Ddeall Symudiadau Arferol

Anatomeg a Ffisioleg: Systemau Symud a Heneiddio Arferol

Atal Cwympo

Diogelwch a Rheoli Risg

Symud heb Offer Symudedd

Nid oes cyrsiau ar yr amserlen i'w cynnal ar hyn o bryd

 

Prif Ddeilliannau Dysgu

Symudedd Defnyddwyr Gwasanaeth sydd wedi'u cysylltu i Offer

Cyflyrau Orthopedig Cyffredin/ Ymyriadau

Statws Cyfeiriant Pwysau a Cherddediad/Osgo

Cerdded gyda Chymhorthion Cerdded

Symudedd yn yr Awyr Agored

Symudedd ar Risiau

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.