Hyfforddiant Atal Cwympo gyda Phobl mewn Oed

Darparwr y Cwrs: Dr Pinhorn Meddyg Ymgynghorol, BIAP

Gweinyddydd y Cwrs: Julie Morris

Nod

Codi ymwybyddiaeth am gwympiadau a chanlyniadau pobl mewn oed yn cwympo. Trafod ffactorau risg ar gyfer cwympiadau a sut y gellir gostwng hyn.

Dyddiad Lleoliad Amseroedd
9 Mai 2018 Cartrefi Cymru, Llandrindod  

Prif Ddeilliannau Dysgu

B eth yw cwymp? 

Pwy sydd mewn perygl o gwmpo?

Beth yw canlyniadau cwympo?

Sut y gellir lleihau'r peryglon o gwympo?

Pa wasanaethau atal cwympiadau sydd ar gael ym Mhowys?

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.