Hyfforddiant ar Ymwybyddiaeth Parkinsons

Darparwr y Cwrs: PtHB

Gweinyddydd y Cwrs: Julie Morris

Nod

Beth yw Clefyd Parkinson?

Nod y diwrnod codi ymwybyddiaeth hwn yw helpu i ateb rhai o’ch cwestiynau ynglyn â’r agweddau hyn. Bydd y diwrnod hefyd yn eich helpu i ddeall yr effaith ar fywydau pobl a’ch gwneud yn fwy hyderus wrth weithio gyda phobl â Chlefyd Parkinson.

<center>Nid oes cyrsiau ar yr amserlen i'w cynnal ar hyn o bryd

Prif Ganlyniadau Dysgu

Deall beth yw Clefyd Parkinson

  • Gwybod am yr effeithiau a’r modd o wneud diagnosis ohonyn nhw
  • Ymgyfarwyddo â symptomau a thriniaethau
  • Deall rôl gofalwyr, eiriolwyr, aelodau’r teulu, gweithwyr proffesiynol ac ati

 

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.