Cwrs Cynefino - Hyfforddiant Gofal Cymdeithasol

Darparwr y Cwrs: Cartrefi Cymru

Gweinyddydd y Cwrs: Julie Morris

Nod

Sicrhau fod gweithwyr gofal cymdeithasol yn cydnabod eu bod yn gweithio o fewn sector sy'n dod o dan God Ymarfer proffesiynol ac yn deall eu cyfrifoldebau. Mae'r hyfforddiant hwn yn cysylltu gyda Chyngor Gofal Cymru ac yn cyfeirio at y 7 Deilliant Dysgu o fewn y Fframwaith Cwrs Cynefino Gofal Cymdeithasol i gyd, sy'n cefnogi dealltwriaeth gyffredinol i'r cwrs cynefino mewn gofal cymdeithasol yng Nghymru.

Deall egwyddorion a gwerthoedd gofal i sicrhau fod unigolion yn cael eu trin gydag urddas a pharch.

Dyddiadau Lleoliadau Amseroedd
19 a 20 Hydref 2017 NPTC Group, Drenewydd 9.30am - 4.30pm
26 a 27 Chwefror 2018 Cm Rm A, The GWalia, Llandrindod Wells 9.30am - 4:30pm

Prif Ddeilliannau Dysgu

 

Deall eich rôl a'ch cyfrifoldebau fel yr amlinellir yn y Cod Ymarfer.

Egwyddorion iechyd a diogelwch yn y gweithle.

Deall egwyddorion diogelu ac amddiffyn.

Adnabod a deall pwysigrwydd pob ffurf o gyfathrebu a sut i hyrwyddo cyfathrebu da.

Deall pwysigrwydd datblygiad proffesiynol parhaus (CPD).

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.