Hyfforddiant Ymwybyddiaeth o Drais Domestig

Darparwr y Cwrs: Bond Solon

Gweinyddydd y Cwrs: Julie Morris

Nod

Mae'r sesiwn hyfforddi arbennig o ymarferol hwn wedi'i ddylunio i sicrhau fod Gweithwyr Gofal Cymdeithasol Proffesiynol yn mynd trwy broses o ymgyfarwyddo er mwyn cyflwyno'r sgiliau angenrheidiol i allu rhoi cyfrif hyderus wrth gael eu cwestiynu neu wrth gael eu croesholi.

Rhennir y diwrnod yn ddwy ran. Mae'r bore yn edrych ar y theori o roi tystiolaeth a'i fwriad yw rhesymoli'r holl broses. Bydd cynrychiolwyr yn datblygu dealltwriaeth o drefn digwyddiadau, y gweithdrefnau a rolau a chyfrifoldebau gwahanol bobl sydd ynghlwm â'r broses.

Yn bwysicaf oll, byddant yn ymchwilio'r amrywiol dechnegau a ddefnyddir gan gyfreithwyr i ddifrïo Gweithwyr Gofal Cymdeithasol wrth eu croesholi, a dysgu sut i'w gwrthsefyll a pharhau mewn rheolaeth.

Yn  y prynhawn, rydym yn sefydlu ystafell llys ffug lle y byddant yn gallu rhoi'r hyn a ddysgwyd yn ystod y bore ar waith. Bydd y cyfranogwyr yn cael eu croesholi gan hyfforddwr cyfreithiol profiadol.

 

Nid oes cyrsiau ar yr amserlen i'w cynnal ar hyn o bryd

 

Prif Ddeilliannau Dysgu

Deall natur Cam-drin Domestig

Datblygu cyfathrebu effeithiol rhwng asiantaethau

Datblygu cysylltiadau cryfion gyda sefydliadau perthynol

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.