Hyfforddiant Trais Domestig - Yr Effaith ar Blant

Darparwr y Cwrs: New Pathways

Gweinyddydd y Cwrs: Sarah Price

Nod

G alluogi'r sawl sy'n cymryd rhan i gael dealltwriaeth well o effaith trais domestig ar blant.

Nid oes cyrsiau ar yr amserlen i'w cynnal ar hyn o bryd

 

Prif Ddeilliannau Dysgu

Erbyn diwedd y cwrs, dylai'r cyfranogwyr allu:

• Diffinio trais domestig
• Adnabod effeithiau Cam-drin Domestig ar ddynameg y teulu a'r gallu i fod yn rhiant
• Dynodi arwyddion rhybuddio a symptomau
• Adnabod newidiadau mewn rolau o fewn y teulu o ran Cam-drin Domestig
• Dynodi anghenion cefnogi a diogelu

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.