Hyfforddiant Trais Domesig - Gweithio gyda Chyflawnwyr

Darparwr y Cwrs: New Pathways

Gweinyddydd y Cwrs: Sarah Price

Nod

Codi ymwybyddiaeth y sawl sy'n cymryd rhan o weithio gyda chyflawnwyr.

Nid oes cyrsiau ar yr amserlen i'w cynnal ar hyn o bryd

 

Prif Ddeilliannau Dysgu

Erbyn diwedd y cwrs, dylai'r sawl sy'n cymryd rhan allu:

• Ystyried technegau a fydd yn helpu adnabod cyflawnwyr
• Cynyddu gwybodaeth am ymchwil a datblygu arfer er mwyn ymgysylltu gyda chyflawnwyr
• Codi eich ymwybyddiaeth o asesu risg gyflawnwyr mewn perthynas â pheryglon a bygythiadau
• Adeiladu ar wybodaeth sy'n bodoli eisoes wrth gyfeirio at raglenni trais domestig

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.