Hyfforddiant Diogelu Colli Rhyddid (DoLS)

Mae gennym ystod eang o gyrsiau sydd ar gael dan y categori hwn. Edrychwch ar y pynciau unigol am wybodaeth bellach gan gynnwys yr hyn a drafodir dan y cwrs ac unrhyw ddyddiadau y cynhelir y cyrsiau

 

 

 

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.