Hyfforddiant Fforymau Amddiffyn Plant

Darparwr y Cwrs: Cyngor Sir Powys (CSP) a Bwrdd Iechyd Addysgu Powys (BIAP)

Gweinyddydd y Cwrs: Sarah Price 

Nod

Mae'r rhaglenni hyfforddiant Fforymau undydd hyn yn cael eu cynnig i weithwyr iechyd a gofal cymdeithasol proffesiynol a'u hasiantaethau partner.

Dyddiad Lleoliad Amseroedd
6 Chwefror 2019 MRC, Llandrindod 9.30am - 4.30pm
13 Chwefror 2019 1st Clive's Own Welshpool Scout Headquarters & Community Centre, Oldford Ln, Y Trallwng 9.30am - 4.30pm
20 Chwefror 2019 The Castle Hotel, Castle Square, Aberhonddu LD3 9DB 9.30am - 4.30pm

Prif Ddeilliannau Dysgu

Ffocws ar y materion

I'w gadarnhau

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.