Hyfforddiant Fforymau Amddiffyn Plant

Darparwr y Cwrs: Cyngor Sir Powys (CSP) a Bwrdd Iechyd Addysgu Powys (BIAP)

Gweinyddydd y Cwrs: Sarah Price 

Nod

Mae'r rhaglenni hyfforddiant Fforymau undydd hyn yn cael eu cynnig i weithwyr iechyd a gofal cymdeithasol proffesiynol a'u hasiantaethau partner.

Dyddiad Lleoliad Amseroedd
7 Tachwedd 2018 1st Clive's Own Welshpool Scout Headquarters & Community Centre, 7TE, Oldford Ln, Welshpool 9.30am - 4.30pm
21 Tachwedd 2018 Theatr Brycheiniog,Canal Wharf, Brecon LD3 7EW 9.30am - 4.30pm
28 Tachwedd 2018 MRC, Llandrindod 9.30am - 4.30pm
6 Chwefror 2019 MRC, Llandrindod 9.30am - 4.30pm
13 Chwefror 2019 1st Clive's Own Welshpool Scout Headquarters & Community Centre, Oldford Ln, Y Trallwng 9.30am - 4.30pm
20 Chwefror 2019 The Castle Hotel, Castle Square, Aberhonddu LD3 9DB 9.30am - 4.30pm

Prif Ddeilliannau Dysgu

 

Bydd y testunau’n cynnwys Camfanteisio’n Rhywiol ar Blant, Ffiniau Sirol, Ymateb Gweithredol i Farwolaeth Annisgwyl Plentyn (PRUDIC), Arolygiadau Plant ac Atal Hunanladdiad.

 

 

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.