Hyfforddiant Fforymau Amddiffyn Plant

Darparwr y Cwrs: Cyngor Sir Powys (CSP) a Bwrdd Iechyd Addysgu Powys (BIAP)

Gweinyddydd y Cwrs: Sarah Price 

Nod

Mae'r rhaglenni hyfforddiant Fforymau undydd hyn yn cael eu cynnig i weithwyr iechyd a gofal cymdeithasol proffesiynol a'u hasiantaethau partner.

Dyddiad Lleoliad Amseroedd
8 Tachwedd 2017 Y Trallwng 9.30am - 4.30pm
15 Tachwedd 2017 Aberhonddu 9.30am - 4.30pm
22 Tachwedd 2017 Llandrindod 9.30am - 4.30pm
7 Mawrth 2018 Aberhonddu 9.30am - 4.30pm
14 Mawrth 2018 Welshpool 9.30am - 4.30pm
21 Mawrth 2018 Llandrindod 9.30am - 4.30pm

Prif Ddeilliannau Dysgu

Ffocws ar y materion

I'w gadarnhau

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.