Hyfforddiant CEOP (Diogelu Plant ar-lein rhag Ecsploetiaeth)

Darparwr y Cwrs: Calan DVS

Gweinyddydd y Cwrs: Sarah Price 01597 827330

Nod

Rhoi ymwybyddiaeth i gyfranogwyr o ddiogelwch y rhyngrwyd i blant a'u galluogi i ddefnyddio deunyddiau hyfforddi CEOP i rannu'r wybodaeth hon gyda phlant.

Dyddiad Lleoliad Amser
9 Gorffennaf 2018 Canolfan Integredig i’r Teulu,Park Street, Y Drenewydd 9.30am - 4.30pm
10 Hydref 2018 MRC, Oxford Road, Llandrindod, Powys LD1 6AH 9.30am - 4.30pm
14 Chwefror 2019 The Castle Hotel, Castle Square, Aberhonddu 9.30am - 4.30pm

Nid oes cyrsiau ar yr amserlen i'w cynnal ar hyn o bryd

 

Prif Ddeilliannau Dysgu

A r ddiwedd y sesiwn, dylai'r cyfranogwyr allu:

  • Nodi rolau a chyfrifoldebau CEOP
  • Gwybod sut i gael mynediad at y wefan Think U Know
  • Nodi pa safleoedd rhyngrwyd a ddefnyddir gan blant
  • Diffinio sut y gall plant ddefnyddio'r rhyngrwyd yn ddiogel ac yn gyfrifol
  • Disgrifio'r wybodaeth a'r deunyddiau cwrs yn ddiogel ac yn glir i blant

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.