Hyfforddiant Amddiffyn Plant Sylfaenol

Darparwr y Cwrs: Calan DVS

Gweinyddydd y Cwrs: Sarah Price

Nod

Hyrwyddo arfer diogel i leihau peryglon, gan amddiffyn a diogelu pob plentyn. Galluogi staff i gyflawni eu cyfrifoldebau fel y diffinnir o fewn "Gweithio Gyda'n Gilydd i Ddiogelu Plant 2000" a "Diogelu Plant - Gweithio Gyda'n Gilydd ar gyfer Canlyniadau Positif".

Dyddiad Amseroedd Lleoliad
15 Mehefin 2018 1.30pm - 4.30pm Newtown Intergrated Family Centre, 60-62 Mochdre Ind. Estate, Newtown, SY16 4LE
11 Gorffennaf 2018 9.30am - 12.30pm Media Resource Centre, Oxford Road, Llandrindod Wells, Powys LD1 6AH
18 Gorffennaf 2018 1.30pm-4.30pm Newtown Fire Station, Newtown
20 Medi 2018 1.30pm - 4.30pm Bronllys Hospital Basil Webb room, Brecon Road, Bronllys, Powys, LD3 0LU
24 Ionawr 2019 9.30am - 12.30pm Bronllys Hospital Basil Webb room, Brecon Road, Bronllys, Powys, LD3 0LU
14 Chwefror 2019 1.30pm - 4.30pm Media Resource Centre, Oxford Road, Llandrindod Wells, Powys LD1 6AH
13 Mawrth 2019 9.30am - 12.30pm Newtown Fire Station, Llanidloes Road, Newtown, SY16 1HF

Prif Ddeilliannau Dysgu

  • Deall y broses Amddiffyn Plant
  • Y Fframwaith Deddfwriaethol ynghylch Amddiffyn Plant
  • "Gweithdrefnau Amddiffyn Plant Cymru Gyfan"

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.