Hyfforddiant Amddiffyn Plant Sylfaenol

Darparwr y Cwrs: New Pathways

Gweinyddydd y Cwrs: Sarah Price

Nod

Hyrwyddo arfer diogel i leihau peryglon, gan amddiffyn a diogelu pob plentyn. Galluogi staff i gyflawni eu cyfrifoldebau fel y diffinnir o fewn "Gweithio Gyda'n Gilydd i Ddiogelu Plant 2000" a "Diogelu Plant - Gweithio Gyda'n Gilydd ar gyfer Canlyniadau Positif".

Dyddiad Lleoliad Amseroedd
27 Ebrill 2017 Y Pafiliwn - Canolbarth Cymru, Spa Road, Llandrindod, LD1 5EY 1.30pm - 4.30pm
16 Mai 2017 Caban y Sgowtiaid, Lôn Oldford, Y Trallwng, SY21 7TE 9.30am - 12.30pm  
5 Mehefin 2017 Canolfan Integredig Y Drenewydd i Deuluoedd, Uned 58, Stad Ddiwydiannol Mochdre, Y Drenewydd SY16 4LE 1.30pm - 4.30pm
13 Gorffennaf 2017 Pencadlys Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, Ffordd Cambrian, Aberhonddu, LD3 7HP 9.30am - 12.30pm
8 Medi 2017 Cartrefi Cymru, Uned 27, Parc Menter Ddole, Ffordd Ddole, Llandrindod, LD1 6DF 9.30am - 12.30pm
2 Hydref 2017 Ystafell Bwyllgor, Neuadd Maldwyn, Ffordd Hafren, Y Trallwng SY21 7AS 1.30pm - 4.30pm
1 Tachwedd 2017 Canolfan Integredig Y Drenewydd i Deuluoedd, Uned 58, Stad Ddiwydiannol Mochdre, Y Drenewydd SY16 4LE 9.30am - 12.30pm
30 Tachwedd 2017 Ystafell Bwyllgor 2, Neuadd Brycheiniog, Ffordd Cambrian, Aberhonddu LD3 7HR 1.30pm - 4.30pm
9 Ionawr 2018 Ystafell Bwyllgor A, Y Gwalia, Llandrindod LD1 6AA 9.30am - 12.30pm
9 Chwefror 2018 Ystafell Bwyllgor, Neuadd Maldwyn, Ffordd Hafren, Y Trallwng SY21 7AS 9.30am - 12.30pm
5 Mawrth 2018 Canolfan Integredig Y Drenewydd i Deuluoedd, Uned 58, Stad Ddiwydiannol Mochdre, Y Drenewydd SY16 4LE 1.30pm - 4.30pm
28 Mawrth 2018 Ystafell Bwyllgor 2, Neuadd Brycheiniog, Ffordd Cambrian, Aberhonddu LD3 7HR 1.30pm - 4.30pm

Prif Ddeilliannau Dysgu

  • Deall y broses Amddiffyn Plant
  • Y Fframwaith Deddfwriaethol ynghylch Amddiffyn Plant
  • "Gweithdrefnau Amddiffyn Plant Cymru Gyfan"

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.