Hyfforddiant Ymwybyddiaeth Amddiffyn Oedolion gan gynnwys Ymwybyddiaeth o Gamdriniaeth Ariannol

Darparwr y Cwrs: Bond Solon

Gweinyddydd y Cwrs: Julie Morris

Nod

Galluogi cyfranogwyr i feithrin dealltwriaeth am gam-drin ac esgeuluso oedolion mewn lleoliadau domestig a gofal; ei natur, pa mor gyffredin ydyw a'i effaith, ynghyd ag effeithiau posibl. 

I  gyfranogwyr deimlo mwy o hyder i adnabodd arwyddion camdriniaeth ac esgeulustod, ynghyd ag ymddygiad sy'n rheoli a gorfodi gan godi pryderon lle bo angen. 

I gael gwybodaeth am gyfrifoldebau staff i godi pryderon a deall beth sy'n digwydd unwaith y bydd pryder yn cael ei godi.

 

 

 

Dyddiad Lleoliad Amser
28 Mehefin 2017 NPTC Y Drenewydd 9.30am - 12.30pm
28 Mehefin 2017 NPTC Y Drenewydd 1.30pm - 4.30pm
29 Mehefin 2017 Ystafell Bwyllgor 2, Neuadd Brycheiniog, Aberhonddu 9.30am - 12.30pm
29 Mehefin 2017 Ystafell Bwyllgor 2, Neuadd Brycheiniog, Aberhonddu 1.30pm - 4.30pm
17 Hydref 2017 Swyddfa Cartrefi Cymru, Llandrindod 9.30am - 12.30pm
17 Hydref 2017 Swyddfa Cartrefi Cymru, Llandrindod 1.30pm - 4.30pm
2 Tachwedd 2017 Ystafell Bwyllgor 2, Neuadd Brycheiniog, Aberhonddu 9.30am - 12.30pm
2 Tachwedd 2017 Ystafell Bwyllgor 2, Neuadd Brycheiniog, Aberhonddu 1.30pm - 4.30pm
24 Ionawr 2018 NPTC Y Drenewydd 9.30am - 12.30pm
24 Ionawr 2018 NPTC Y Drenewydd 1.30pm - 4.30pm
25 Ionawr 2018 Ystafell Bwyllgor A, Y Gwalia, Llandrindod 9.30am - 12.30pm
25 Ionawr 2018 Ystafell Bwyllgor A, Y Gwalia, Llandrindod 1.30pm - 4.30pm
15 Chwefror 2018 Com Room 2, Neuadd Brycheiniog Brecon 9.30am – 12.30pm
15 Chwefror 2018 Com Room 2, Neuadd Brycheiniog Brecon 1.30pm – 4.30pm
16 Chwefror 2018 NPTC Newtown 9.30am – 12.30pm
16 Chwefror 2018 NPTC Newtown 1.30pm – 4.30pm

Prif Ddeilliannau Dysgu

Caniatáu i gyfranogwyr archwilio eu gwerthoedd mewn perthynas ag oedolion sydd anghenion iechyd a chymdeithasol a'u hagweddau tuag at gamdriniaeth. 

Deall pwysigrwydd gwaith diogelu sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn ac ar ddeilliannau.

Sicrhau fod staff sy'n ymwneud â chefnogi pobl yn y gymuned ac mewn lleoliadau gofal ar draws sector yn ymwybodol o'r gwahanol fathau o gamdriniaeth ariannol, gan gynnwys gallu; y grwpiau sydd fwyaf agored i gamdriniaeth; yr ystod o bobl a all gyflawni camdriniaeth o'r fath; eu cyfrifoldebau i weithredu i atal camdriniaeth ariannol a'i adrodd pan fo amheuaeth.

 

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.