Hyfforddiant Fforymau Amddiffyn Oedolion

Darparwr y Cwrs: Cyngor Sir Powys a Bwrdd Iechyd addysgu Powys

Gweinyddydd y Cwrs: Julie Morris

Nod

Mae'r rhaglenni hyfforddi un dydd hyn ar y Fforymau yn cael eu cynnig i weithwyr proffesiynol iechyd a gofal a'u hasiantaethau partner.

Dyddiadau Lleoliadau Amseroedd
5 Chwefror 2019 The Castle Hotel, Castle Square, Brecon LD3 9DB 9.30am - 4.30pm
14 Chwefror 2019 COWSHACC, Caban y Sgowtiaid, Lôn Olford, Y Trallwng SY21 7TE 9.00am - 4.30pm
21 Chwefror 2019 Canolfan Adnoddau Cyfryngau, Oxford Road, Llandrindod LD1 5AH 9.00am - 4.30pm

Prif Ddeilliannau Dysgu

Byddant yn canolbwyntio ar faterion cyfoes a meysydd o arfer newydd megis;

  • Caethwasiaeth Fodern
  • Troseddau Casineb yn erbyn pobl anabl
  • Cam-drin ar-lein

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.